درباره شرکت الماس درب سلماس

این مجموعه به طور رسمی در سال 1385 فعالیت خود را در راستای تولید درب های ضد سرقت ، ضدحریق و داخلی در محیطی صنعتی به مساحت زیربنای 23000 مترمربع و 3000 مترمربع فضای سربسته شروع به فعالیت نموده است .
این مجموعه با سرمایه گذاری 100% ایرانی و بخش خصوصی بنیان گذاری شده است ، و برنامه کاری خود را با هدف گسترش دامنه فعالیت در داخل کشور و دست یابی به بازارهای جهانی را دستورکار خود قرار داده است .

چشم انداز شرکت

این مجموعه به طور رسمی در سال 1385 فعالیت خود را در راستای تولید درب های ضد سرقت ، ضدحریق و داخلی در محیطی صنعتی به مساحت زیربنای 23000 مترمربع و 3000 مترمربع فضای سربسته شروع به فعالیت نموده است .
این مجموعه با سرمایه گذاری 100% ایرانی و بخش خصوصی بنیان گذاری شده است ، و برنامه کاری خود را با هدف گسترش دامنه فعالیت در داخل کشور و دست یابی به بازارهای جهانی را دستورکار خود قرار داده است .

لذا در راستای این هدف تولیدات خود را تضمین نموده و تنوع خاصی در مدل های تولیدی درب های ضدسرقت و ضدحریق ایجاد کرده و عرضه می نماید  . این مجموعه با واردات انواع ماشین آلات صنعتی و دستگاه های مدرن و روزدنیا از کشورهای ترکیه و آلمان و با به کارگیری نیروی انسانی متخصص و متعهد و با پرسنل کاری مجرب از جوانان بومی داخلی توانسته است در تولید درب های ضدسرقت گامی
فراتر به جلو بردارد .

مدیرعامل